Deskundige aanpak

Onze werknemers krijgen een gerichte instructie, geregelde controle en zo nodig her ­instructie.

Dit vindt zo veel mogelijk plaats op de locatie waar de werkzaamheden verricht worden. Al onze medewerkers werken volgens een vast werkprogramma dat in goed overleg met de opdrachtgever op maat voor het betreffende object is samengesteld. Door middel van een duidelijk schema is het ook voor de klant te allen tijde duidelijk wat er op welk moment wordt aangepakt. Regelmatig vindt er overleg met de opdrachtgever plaats, zodat er bijsturing plaats kan vinden. Mogelijke irritaties worden dan tijdig herkent en opgelost.